شــرکــت مهــاجرتــی اورانـتـــا

اقامــــــت دائــــــم
اقامــــــت موقـــت
مشـــاوره و راهنمــــایی
تمــــاس بــــا مـــــا

اقامت اوکراین

اخذ اقامت دائم اوکراین ، اقامت موقت ، اقامت از طریق ازدواج و تحصیل و تولد فرزند و...

اقـــــامت دائــــــم

اقامت اوکراین | اقامت دائم اوکراین | اقامت اوکراین از طریق ازدواج | تماس بگیریداقامت اوکراین | اقامت دائم اوکراین | اقامت اوکراین از طریق ازدواج | تماس بگیرید

کمک به خیریه

اقامت اوکراین | اقامت دائم اوکراین | اقامت اوکراین از طریق ازدواج | تماس بگیریداقامت اوکراین | اقامت دائم اوکراین | اقامت اوکراین از طریق ازدواج | تماس بگیرید

سرمایه گـذاری

اقامت اوکراین | اقامت دائم اوکراین | اقامت اوکراین از طریق ازدواج | تماس بگیرید

تولد فرزند

اقامت اوکراین | اقامت دائم اوکراین | اقامت اوکراین از طریق ازدواج | تماس بگیریداقامت اوکراین | اقامت دائم اوکراین | اقامت اوکراین از طریق ازدواج | تماس بگیرید

ازدواج

اقـــــامت مـــــوقــت

اقامت اوکراین | اقامت دائم اوکراین | اقامت اوکراین از طریق ازدواج | تماس بگیریداقامت اوکراین | اقامت دائم اوکراین | اقامت اوکراین از طریق ازدواج | تماس بگیرید

توریستی

( با دعوتنامه ی شخصی )

اقامت اوکراین | اقامت دائم اوکراین | اقامت اوکراین از طریق ازدواج | تماس بگیریداقامت اوکراین | اقامت دائم اوکراین | اقامت اوکراین از طریق ازدواج | تماس بگیرید

تحصیل

در دانشگاه های اوکراین

اقامت اوکراین | اقامت دائم اوکراین | اقامت اوکراین از طریق ازدواج | تماس بگیریداقامت اوکراین | اقامت دائم اوکراین | اقامت اوکراین از طریق ازدواج | تماس بگیرید

کارفرمایی

از طریق اشتغال زایی در اوکراین

اقامت اوکراین | اقامت دائم اوکراین | اقامت اوکراین از طریق ازدواج | تماس بگیرید

کارمندی

استخدام در شرکت های اوکراین

اقامت اوکراین

موسسات مختلفی وجود دارند که در این رابطه ادعای مشاوره های تخصصی و کمک به شما را دارند.

بهتر است پیش از اقدام به سپردن امور اقامت خود به هر موسسه ای از قانونی و مجاز بودن آن اطمینان حاصل کنید.

ما شما را در این راه یاری می رسانیم و همواره در کنار شما خواهیم بود تا به آنچه می خواهید دست پیدا کنید.

اقامت دائم اوکراین

روش های متعددی جهت اخذ اقامت اوکراین وجود دارد. اقامت دائم اوکراین ( اقامت اوکراین از طریق ازدواج – حضانت – سرمایه گذاری ) و هم اقامت بصورت موقت امکان پذیر می باشد.

مزایای اخذ اقامت دائم اوکراین

در اختیار داشتن تمامی حقوق یک شهروند اوکراینی بجز حق رای

مجوز دائم کار

امکان استفاده از تمامی خدمات بانکی

روش های اقامت در اوکراین

اقامت موقت: به وسیله این مدرک فرد خارجی برای مدت زمان خاص و بنا به اصول تعیین شده توسط قانون آن کشور خارجی اقامت داشته باشد. گرفتن این مجوز نسبت به مجوز اقامت دائم آسان تر است.

اقامت دائم: اقامت دائم سندی است که دارنده آن قادر است بصورت نامحدود و بدون نیاز به اخذ ویزا و دعوت نامه به کشور مد نظر رفت و آمد داشته باشد و در اوکراین زندگی کند و هرگونه فعالیتی غیر از فعالیت سیاسی داشته باشد.

خرید ملک با مالکیت قطعی حتی به صورت اقساط در کشور اوکراین

امکان سفر راحت تر و آسان تر به کشورهای اروپایی و آمریکا

سفر به 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بدون دریافت ویزای شینگن

اقامــــت از طریــــق تحصیـــــل

اقامت اوکراین از طریق ازدواج

یکی از متداول ترین راه های کسب اقامت اوکراین ، اقامت اوکراین از طریق ازدواج با تبعه آن کشور می باشد .

هر ساله افراد زیادی از این طریق تابعیت و یا اقامت در اکراین را بدست می آورند.

اصول حاکم بر روابط خانوادگی با خارجیان در ماده ۲۶ قانون اساسی اوکراین عنوان گردیده است که خارجیان با حق اقامت قانونی در اوکراین دارای حقوق و آزادی های مشابه می باشند و همچنین از مسئولیت های مشابه با شهروندان اوکراینی برخوردار هستند.

اقامت اوکراین | اقامت دائم اوکراین | اقامت اوکراین از طریق ازدواج | تماس بگیرید

همسریابی بین المللی

راه هـــای ارتبــاطـی مـــا

ایمـیــــل

info@urantauk.com

ساعت کار : 9 الی 17

شماره تمـــاس

نشــــانی

آدرس دفتر ایران : تهران، پایین میدان هفت حوض، خ آیت، پایینتر از چهارراه تلفنخانه، نبش کوچه قانع عبادی، روبروی بانک انصار، پلاک2/1 ، طبقه 4 واحد 8

آدرس دفتر اوکراین : کی اف، بلوار کودریافسکا، پلاک 19 واحد 5