اقامت از طریق تولد فرزند

اقامت از طریق تولد فرزند

اقامت اوکراین از طریق تولد فرزند

طرح فوق العاده عای آخر طرح تولد فرزند و دریافت تابعیت و پاسپورت اوکراینی میباشد.
دراین روش اقامت اوکراین شما به هرکدام از روشهای قبلی شامل اقامت یکساله ، سه ساله ، یا دائم به خاک اوکراین ورود کرده و پس از وضع حمل همسر در این کشور به همه ی اعزای خانواده پاسپورت اوکراینی اعطا خواهد شد . این طرح رایگان بوده و هیچ گونه هزینه ای بابت این خدمات الزاما پرداخت نمیشود و مجری این طرح در کشور انحصارا شرکت اورانتا میباشد .
لازم به ذکر است با دریافت پاسپورت اوکراینی به این روش میتوانید به ایران بازگردید هیچ گونه الزامی به حضور در خاک اوکراین نخواهد داشت و هیچ گونه هزینه پرداختی نخواهد داشت .
همچنین دولت اوکراین به فرزنده متولد شده هدیه 2500 دلار تا 3500 دلار نقدی پرداخت خواهد کرد .
پوروسه انجام اینکار مشابه روش های انتخابی بالا بوده ولی بعداز زایمان حداقل یکماه باید درخاک اوکراین حضور داشته باشید جهت دریافت مدارک اداری و تاییدیه های لازم

About The Author

Leave Comment

نه + 12 =