اقامت از طریق کمک به خیریه

اقامت از طریق کمک به خیریه

اقامت اوکراین از طریق کمک به خیریه
( دریافت حضانت فرزند اوکراینی : پدرخواندگی- مادر خواندگی)
دراین روش اقامت دائم اوکراین در ازای پرداخت هزینه نگهداری فرزند به قیم قانونی فعل او یا به دولت اوکراین به پاس این حرکت خیر خواهانه اقامت دائم اهدا خواهد شد . و پس از دریافت اقامت نفر اول خانواده همسر و فرزندان و پدر و مادر نفر اول نیز به تبعیت از نفر اول میتوانند اقامت دائم را دریافت کنند .
پروسه انجام اینکار 4 ماه طول میکشد و صرفا اقامت دائم خواهد بود و دارای مجوز کار نیست و اگر قصد کسب و کار و بیزنس دراوکراین را دارید روش بعدی را به شما توسیه میکنیم
پس از دریافت اقامت دائم اوکراین دراین روش حداقل یکسال تا حداکثر دوسال بعداز اقامت شما پاسپورت و تابعیت دوم اوکراین را دریافت خواهید نمود
یکی از مزایای این طرح شرط سرمایه گذاری و خرید ملک ندارد، و شرط بلوک در خاکهم ندارد و شما میتوانید به ایران تردد و در ایران زندگی بنمایید .
لازم به ذکر است دراین طرح فرد متقاضی باید 3 بار هربار به مدت دو هفته به کشور اوکراین سفر کند و بدیهی است در هر بار سفر مراحل اخذ ویزا وانجام امور اقامت باید صورت گیرد که هزینه های مربوطه به عهده شخص متقاضی میباشد.

About The Author

Leave Comment

نوزده + سیزده =