اقامت دائم از طریق ازدواج

اقامت دائم از طریق ازدواج

اقامت دائم از طریق ازدواج

در طرح اقامت اوکراین از طریق ازدواج ، یک خانوم و اقا که از ایران و اوکراین باهم آشنا شده و وکلات امور اداری و اخذ ویزا و اخذ اقامت آنها به عهده شرکت میباشد . لازم به ذکر است شرکت هیچگونه مسئولیت و خدماتی بابت ازدواج صوری ارائه نمیدهد و توسیه هم نمیکند بعلت اینکه کشور اوکراین به ازدواج های غیر واقعی بسیار بدبین و حساس بوده و منجر به دریافت پاسپورت به هیچ عنوان نمی شود . تنها درصورت ازدواج با شخص اوکراینی سپری کردن دوسال زندگی مشترک و چکهای امنیتی و مهاجرتی لازم پس از دوسال پاسپورت دریافت خواهد شد
هیچگونه ازدواج صوری منجر به دریافت پاسپورت نخواهد شد.

About The Author

Leave Comment

دو × 4 =