اقامت دائم دارای مجوز کار

اقامت دائم دارای مجوز کار

اقامت دائم دارای مجوز کار

در این نوع اقامت دائم اوکراین ، شخص برای خود و خانواده خود میتواند درخواست اقامت دائم با مجوز کار دائم اوکراین را بنماید با این تفاوت که این نوع اقامت دارای کارتهای شهروندی با اجازه 3 ساله می باشد که تا آخر عمر قابل تمدید بوده و هیچ گونه ممانعتی ندارد.
یکی از آفرهای این طرح اجازه کار برای نفر اول و نفر دوم که زن و شوهر یا دو دوست باشند دارا میباشد .
پوروسه انجام اینکار 3 ماه طول خواهد کشید و در طی این نوع پرونده برای متقاضی کد ملی ، کارت اقامت ، کد مالیاتی اوکراین ، مجوز کار دائم، مالیات 3 ساله اقامتی و دعوتنامه صادر خواهد شد و یک شرکت بنام مشتری با مالکیت صد درصد متقاضی بدون نیاز به خرید دفتر، بدون نیاز به سرمایه گذاری، بدون نیاز به سریک اوکراینی ، و استخدام پرسنل اوکراینی با واگذاری صد درصد مالکیت به خود شخص بوده و در این نوع اقامت الزامی به افتتاح بیزنس نمی باشد .
برای همراهان فرد همسر و فرزندان نیز اقامت فوق قابل دریافت بوده و همچنین امکان اقامت همراه بدون مجوز کار را نیز دارد.

About The Author

Leave Comment

چهار × 2 =