انواع ویزاهای تایپ D

انواع ویزاهای تایپ D

نوع ویزاتوضیحات
D1حضانت ، پناهندگی ، مهاجرت
D2تشکیل خانواده ، ازدواج ، ویزای نامزدی
D3سیاسی ، اداری ، دیپلماتیک
D4شرکتی ، کار آفرینی ، کار فرمایی
D5کمک های بین المللی
D6مذهبی
D7فستیوال ، نمایشگاه ، کنگره ، سمینار
D8کشاورزی، امور زراعتی ، خدمات دامپروری ( مالک خارجی باشد)
D9کارمند بانک خارجی
D10فرهنگی ، علوم ،ورزشی، ورزشگاهی ، عام المنفعه
D11خبرنگاری ، روزنامه نگاری ، ماموریت و تحقیقات
D12مالک یا سهامدار حقوقی
D13دانشجویی ، محقق
D14خانواده ( پیوستن به اوکراین )
D15پیوستن به خانواده مستقیم خارجی غیر از پاسپورت
D16متفرقه ( برای قراردادهای بین المللی اوکراین )

About The Author

Leave Comment

نه − 8 =