با ازدواج اقامت بگیریم

با ازدواج اقامت بگیریم

با ازدواج اقامت بگیریم

اقامت اوکراین همواره به یکی بحث های داغ مهاجرتی تبدیل شده است.
یکی از مسیرهایی که می توان شما را به این هدف برساند اقامت اوکراین از طریق ازدواج است.
اگر شما نیز قصد اخذ اقامت دائم اوکراین را دارید اصلا نگران نباشید.
شرکت مهاجرتی بین المللی اورانتا با سالها تجربه در کنار شما است.

اخذ تابعیت

هر ساله در این کشور هزاران مجوز اقامت از طریق ازدواج با یک شهروند اوکراینی صادر می گردد با این توضیح که ازدواج میان افرادی که دارای حق شهروندی در اوکراین می باشند و افرادی که می خواهند با یک شهروند خارجی ازدواج کنند، باید طبق قوانین ازدواج کشور اوکراین جلو بروند و همچنین اخذ اقامت دائم برای یک شخص دارای تابعیت غیر اوکراینی از روش ازدواج با شهروندان این کشور بر اساس قوانین کشور اوکراین و با توجه به وضعیت حقوقی افرادی که دارای تابعیت خارجی می باشند تنظیم می شود.

قوانین ازدواج در این کشور

قوانین و اصول حاکم بر روابط شهروندان اوکراینی با اشخاص خارجی در ماده 26 قانون اساسی اوکراین بیان شده است.
این قانون بیان می دارد که اشخاص با تابعیت غیر اوکراینی از طریق ازدواج به روش قانونی حق اقامت به صورت قانونی در این کشور را دارند.
همچنین از حقوق و آزادی های یکسان و همین طور از مسئولیت های مشابه با شهروندان اوکراینی در برابر قوانین برخوردار می باشند.
با توجه به موارد قانونی کشور اوکراین در رابطه با وضعیت حقوقی اشخاصی با تابعیت غیر اوکراینی و افرادی که بدون تابعیت باشند و همچنین افرادی که دارای حق تابعیت خارجی هستند با ازدواج نمودن و داشتن روابط خانوادگی با شهروندان این کشور از حقوق و هم چنین مسئولیت های یکسان با شهروندان این کشور برخوردار می باشند.

روش های ازدواج

ازدواج با شهروندان و تابعین رسمی کشور اوکراین
ازدواج با شهروندان غیر اوکراینی مقیم کشور اوکراین
ازدواج با شهروندان رسمی کشور اوکراین بیرون از خاک اوکراین

About The Author

Leave Comment

هجده + 13 =